Kunstprosjekt til inspirasjon

By ann-hege, November 2, 2011 12:12 pm

Gjennom”Kunstløftet”, Norsk kulturråd er det gitt støtte til ulike kunstprosjekter, deriblant prosjektet “Mitt hus – ditt hus – alles hus”. Dette prosjektet er et samarbeid mellom  billedkunstner Eva Laila Hilsen og Maxiklubben i Fagernes Barnehage. Les mer om prosjektet her og her.

Ordfører Helge Halvorsen hadde fått med seg en av kunstnerne Henrik Bergsund til å åpne utstillingen. http://www.oa.no/nyheter/valdres/article5625908.ece

Hus og arkitektur er ofte  tema for prosjekter  i mange barnehager. I dette prosjektet vises et eksempel på hvordan man kan arbeide med dette.

Kunstmuseum for barn

By ann-hege, October 26, 2011 10:58 am

I Oslo har vi Barnekunstmuseet, på Vestfossen har de Sanselåven og i Bergen har de nå fått Kunstlab ved Bergen Kunstmuseum. Dette er tre ulike kunstinstitusjoner som forholder seg ulikt til barns møter med kunst. Les mer

Her skifter kubene farge ved berøring! Foto: Nina Skurtveit/NRK

Nytt nettverksmedlem med spennende prosjekt

By ann-hege, October 26, 2011 10:54 am

Nina Morvik har åpnet “Kreativt gjenbrukssenter i Salten”. Prosjektet er inspirert av Reggio Emilia. Remid senteret i Salten er det andre senteret i Norge. Fra før finnes et lignende senter i Tronheim.

ReMida Kreativt Gjensbrukssenter skal være:
Et sted hvor institusjoner og privatpersoner kan eksperimentere med overskuddsmateriell på stedet.

Et sted hvor barn, unge og gamle kan eksperimentere med materialer hvis formål ikke er definert på forhånd samt oppdage nye egenskaper, nye ting
og gjøre seg nye erfaringer.

Et sted hvor pedagoger, lærere og private kanhente inspirasjon og materialer til det daglige arbeidet og få ideér til alternative måter å lære på.

Et sted som skal fokusere på samarbeid og gode
relasjoner.

Et sted som involverer arbeidstrening, integrering
av innvandrere, pensjonister som ressurskunnskapsoverføring.

Et sted som arrangerer workshops, kurs og seminarer.

Det blir spennende å følge prosjektet og forhånpentligvis kan det inspirere og stimulerer til et lignende tiltak i Oslo også.

Spennende konferanse om Arkitektur og pepperkakehuskonkuranse

By ann-hege, October 4, 2011 10:07 am

Inspirerende seminar  om arkitekturformidling tirsdag 25.10.  Nasjonalmuseet i samarbeid med Kunst i skolen. Påmeldingsfrist 7. november. Se program

Invitasjon til pepperkakehuskonkurranse


8. desember 2011–8. januar 2012 Nasjonalmuseet – Arkitektur, Bankplassen 3.
Tema for årets pepperkakehusprosjekt er knyttet til Nasjonalmuseet – Arkitekturs utstilling «Byen og Blindern. Universitetet i Oslo 200 år», der universitetets tilstedeværelse i byen vises frem. Den store satsingen fremover for UiO er livsvitenskap. Livsvitenskap er vår tids vitenskapelige revolusjon. Livsvitenskap forsøker blant
annet å finne nye behandlingsformer for kreft, oppklare forbrytelser og gi oss friskere fisk. Mulighetene er mange! For å realisere dette må forskere fra mange fagmiljøer møtes, arbeide tverrfaglig og dra nytte av
felles avanserte instrumenter. Nyskapende forskning trenger nyskapende arkitektur. Årets oppgave er: Design et livsvitenskapsenter eller gi begrepet livsvitenskap en fri tolkning. Mer informasjon om livsvitenskap: www.uio.no/pepperkakehus

Minst 80 % av modellen må være i pepperkakedeig eller et annet spiselig materiale. Bidraget skal være montert på en plate som ikke er større enn 45 x 45 cm.

Innlevering
Bidragene leveres til Nasjonalmuseet – A rkitektur (Bankplassen 3) 2.–4. desember i museets
åpningstid. Husk å merke bidraget med tittel/motto, målestokk, navn, adresse, telefonnummer
og eventuelt klasse og skole eller barnehage.

Besøk pepperkakehusutstillingen og stem på din favoritt fra torsdag 8.12. til søndag 18.12.
Prisutdeling og premiedryss tirsdag 20. desember kl. 15.00. Lett servering. Velkommen!
Henting, knusing og spising. Pepperkakehusene kan hentes lørdag 7. januar 2012 i museets åpningstid eller søndag før kl. 15.00. Nasjonalmuseet inviterer til pepperkakeknusing og spising søndag 8. januar kl. 15.00. (Ta med hammer.) Hus som ikke er hentet blir knust og spist.
Påmelding til konkurransen senest fredag 25. november 2011
til formidlingskurator Eli Solsrud: e-post: eli.solsrud@nasjonalmuseet.no / tlf.: 21 98 22 29
Mer informasjon om pepperkakehuskonkurransen: www.nasjonalmuseet.no/pepperkakehus
Pepperkakehus 2011 er et samarbeidsprosjekt mellom Universitetet i Oslo, DKS Oslo
og Nasjonalmuseet.

KOM! UNDRING – Spredningskonferanse Røros hotell 26. – 28. oktober 2011

By ann-hege, September 15, 2011 6:31 pm

Kultur for de aller minste – Spredningskonferanse – Røros 27. – 28. okt 2011.

Norsk kulturskoleråd, Nasjonalt senter for kunst og kultur og Rikskonsertenes barnehage konsertordning/Nettverk for kunst i barnehagen inviterer til spredningskonferanse for ledere og lærere i landets kulturskoler og produsenter i Rikskonsertene med tematikken ”Den kulturelle barnehagesekken  -  når er det vår tur?”

Seminaret gjennomføres i forbindelse med siste samling i prosjektet KOM! Barnehage 27. – 28. oktober med mulighet for å delta allerede fra 26. oktober for de som ønsker det. Seminaret er lagt til verdensarvstedet Røros og Røros hotell. http://www.roroshotell.no/

Prosjektet KOM! (Kreativt Oppvekstmiljø) bistår kulturskolene i arbeidet med å utvikle seg til gode ressurssentra for å høyne og styrke kunstfaglig kompetanse hos de som skal jobbe med barn under skolepliktig alder både i barnehagene og i den kommunale kulturskolen. I første omgang har vi gjort dette i et tre-årig pilotprosjekt i Nord- og Sør-Trøndelag. På samlingens første dag (26.oktober) vil deltakerne i piloten få en avslutningsdel relatert til temaet ”Forenklingens kunst; regimodeller for arbeid med produksjon i barnehagen.”

Det er også anledning for andre enn pilotens deltakere å melde seg på dette.

De to andre dagene (27. – 28. oktober) ønsker vi å løfte frem visjonene og mulighetene for å etablere en ordning med en nasjonal ”Kulturell Barnehagesekk”. Vi ønsker derfor å invitere sentrale personer fra institusjoner/ordninger som allerede har jobbet målbevisst og godt med å løfte frem kunstfaglig arbeid i barnehagen, kulturskole og kommunen forøvrig for å høres deres erfaringer. Det vil også bli foredrag, workshops, kunstneriske opplevelser og praktisk aktivitet. Mange spennende kursholdere har bekreftet at de kommer. Se foreløpig program vedlagt – endelig program og informasjon om kursholdere sendes ut  i uke 40. På denne samlingen har vi også lagt opp til at vi skal ha en debatt – ala Skavlan J – der sentrale aktører blir intervjuet og deltar i debatten om den spennende utviklingen av den nasjonale kulturelle barnehagesekken.

Vi inviterer debattanter fra: Kunnskapsdepartementet, Kulturdepartementet,Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen – påtroppende leder Kirsti Saxi , Rikskonsertene – konsertsjef Scott Rogers, Sekretariatet for Den kulturelle skolesekken – sekretariatsleder Astrid Holen, Norsk Kulturskoleråd – direktør Inger Anne Westby, Nettverk for kunst i barnehagen – leder Ann Hege LorvikWaterhouse

Skribent, journalist og forfatter Anne Mari Svinsaas vil lede debatten som vil omhandle organisering/ innhold/ opplevelser i den kulturelle barnehagesekken og kulturskolens plass i det videre arbeidet med en ”kulturell barnehagesekk”.

Vi presiserer at ordningen med ”den kulturelle barnehagesekken” ikke er igangsatt enda. Hjertelig velkommen til flotte dager for dere som mener at kultur er viktig for også de aller minste!

Påmelding: post@kulturskoleradet.no el ragnhild.skille@kulturskoleradet.no

Påmeldingsfrist: 30. sept  2011

Pris:  Deltakelse på selve seminaret er gratis

Overnatting/opphold/hotell og reise dekkes av den enkelte deltaker/kulturskole/barnehage/organisasjon. Norsk kulturskoleråd er behjelpelig med å booke overnatting.

Den nasjonale barnehageprisen for kunst og kultur 2011

By ann-hege, May 20, 2011 12:39 pm

Frist 1. november

I fjor var Etterstad barnehage en av vinnerne, men hvem går av med prisen i år? Jeg håper riktig mange av dere sender inn prosjekter for vurdering denne gangen. Det er veldig mange gode prosjekter i nettverket og det burde komme mange søknader fra nettverket. Se på tidligere innsendte prosjekter og bli inspirert til å skrive en god søknad.

Lærerseminar om arkitektur 24. mai

By ann-hege, May 20, 2011 8:38 am

Nasjonalmuseet – Arkitektur inviterer til seminar.

Med utgangspunkt i utstillingen “Spor. Norsk arkitektur 2005–2010” ser vi på arkitekturformidling
generelt og med et spesielt fokus på samtidsarkitektur.
Det blir en omvisning i utstillingen med vekt på ulike formidlingsstrategier.
Etter en byvandring fra Nasjonalmuseet- Arkitektur til Lærernes Hus møter vi arkitekten for
prosjektet Cathrine Vigander. Hun vil holde en presentasjon av sitt arbeid som arkitekt.
Workshop. Les mer her.

Oppmøte og registrering på Nasjonalmuseet – Arkitektur , Bankplassen 3, fra
klokken 9.30. Programmet som omfatter omvisning, foredrag med arkitekt og
workshop vil vare fra kl 10.00-16.00.
Begrenset antall plasser, påmelding skjer til stine.johansen@nasjonalmuseet.no .

Insprerende nettsider

By ann-hege, May 3, 2011 3:48 pm

Tinkerlab finnes det mange spennende ting man kan utforske sammen med barn.

Arvbeider du med arkitektur, eller har lyst til å gjøre det i barnehagen må du sjekke Arkki sin nettside.

Nytt nettverksmedlem med spennende prosjekt

By ann-hege, April 28, 2011 3:01 pm

Nina Morvik har staret et gjenbrukssenter med inspirasjon fra Reggio Emilas og ReMida. Senteret har fått navnet: “Kreativt gjenbrukssenter i Salten”

“Vi satser på fremtiden, på de unge og en bærekraftig utvikling. De unge skal selv finne løsningen, gjøre erfaringer og være utforskere. Målet er å hente frem det iboende i mennesket via positiv veiliedning og vet at ting kan ta tid”. Les mer her

Senteret er det andre i sitt slag i Norge. Det første ble opprettet i Trondheim. På tide med et i Oslo også! Kanskje kan Nina Morvik sot arbeid inspirere noen til å sette igang arbeidet med et slikt senter i Oslo?!

http://www.ryterdesign.ch/recycline/default.htm

http://www.barnehage.no/no/Nyheter/2011/Februar/Apner-kreativt-senter/

Siste mulighet! – Owen Jones og den islamske inspirasjonen på Kunstindustrimuseet

By ann-hege, April 28, 2011 12:55 pm

SISTE  LANGHELG: OWEN JONES OG DEN ISLAMSKE INSPIRASJONEN

Sted: Kunstindustrimuseet, St. Olavs gt.


Torsdag 28.april kl. 17.30:

Arkitektur- og filmsalong: Norske arkitekter og orientalismen

Introduksjon ved Ulf Grønvold, seniorkurator, Nasjonalmuseet. Utdrag fra Stig Andersens film ”Rommet og lyset” (NRK 1988), om arkitekt Sverre Fehns reise til Marokko.

Fredag 29.april kl. 13.00-15.00:

Workshop: Design din egen islamskinspirerte flisdekor. Bli kjent med den islamske ornamentikken i Owen Jones verk ”The Grammar of Ornament”, 1856.

Vi jobber med mosaikk som ornament og lager egne mønstre på flater eller former fra gammelt knust servise. Workshopen ledes av Anne Thomassen, keramiker

Lørdag 30.april:

Kl. 13.00: Foredrag: Ornamentets visuelle krefter. Hva så Oven Jones og hva ser vi?, foredrag ved Karen Disen, metall- og smykkekunstner, høgskolelekter, KHiO

Kl. 14.00: Ornamentikk, inspirasjon, tradisjon

Omvisning i utstillingen ved Cathrine Lorange, kurator formidling, Nasjonalmuseet

Åpent atelier kl. 13.00 -15.00: Vi jobber med mosaikk som ornament og lager egne mønstre på flater eller former fra gammelt knust servise. Ledes av Anne Thomassen, keramiker.

‘Se egen lenke for arrangementer fra 29.april -30.april på Nasjonalmuseet hjemmeside.

http://www.nasjonalmuseet.no/no/hva_skjer+/#startDate=20110429&endDate=20110430&view=calendar&cat=Kunstindustrimuseet

Panorama Theme by Themocracy