Category: Uncategorized

Ny bok

By ann-hege, February 26, 2013 3:59 pm

Tirsdag i forrige uke kom boken I materialenes verden ut på fagbokforlaget. Dette er en fagbok for førskolelærerutdanninga som omhandler materialer og materialitet knyttet til barns (og voksnes) opplevelser og erfaringer med materialers egenskaper og muligheter i kunstnerisk virksomhet. Materialene har en fundamental betydning for skapende virksomhet som arter seg på et mangfoldig vis i billedkunst, arkitektur, design, tradisjonskunst, håndverk og barns kunstneriske prosesser. Les mer om boken her

Seminar 31. Mai – AVLYST!

By ann-hege, May 29, 2012 3:04 pm

På grunn av den pågående streiken avlyses seminaret om barn og kunstformidling som skulle vært på Høgskolen i Oslo og Akershus den 31 mai.

Ann-Hege

Nytt nettverksmedlem med spennende prosjekt

By ann-hege, October 26, 2011 10:54 am

Nina Morvik har åpnet “Kreativt gjenbrukssenter i Salten”. Prosjektet er inspirert av Reggio Emilia. Remid senteret i Salten er det andre senteret i Norge. Fra før finnes et lignende senter i Tronheim.

ReMida Kreativt Gjensbrukssenter skal være:
Et sted hvor institusjoner og privatpersoner kan eksperimentere med overskuddsmateriell på stedet.

Et sted hvor barn, unge og gamle kan eksperimentere med materialer hvis formål ikke er definert på forhånd samt oppdage nye egenskaper, nye ting
og gjøre seg nye erfaringer.

Et sted hvor pedagoger, lærere og private kanhente inspirasjon og materialer til det daglige arbeidet og få ideér til alternative måter å lære på.

Et sted som skal fokusere på samarbeid og gode
relasjoner.

Et sted som involverer arbeidstrening, integrering
av innvandrere, pensjonister som ressurskunnskapsoverføring.

Et sted som arrangerer workshops, kurs og seminarer.

Det blir spennende å følge prosjektet og forhånpentligvis kan det inspirere og stimulerer til et lignende tiltak i Oslo også.

Nytt nettverksmedlem med spennende prosjekt

By ann-hege, April 28, 2011 3:01 pm

Nina Morvik har staret et gjenbrukssenter med inspirasjon fra Reggio Emilas og ReMida. Senteret har fått navnet: “Kreativt gjenbrukssenter i Salten”

“Vi satser på fremtiden, på de unge og en bærekraftig utvikling. De unge skal selv finne løsningen, gjøre erfaringer og være utforskere. Målet er å hente frem det iboende i mennesket via positiv veiliedning og vet at ting kan ta tid”. Les mer her

Senteret er det andre i sitt slag i Norge. Det første ble opprettet i Trondheim. På tide med et i Oslo også! Kanskje kan Nina Morvik sot arbeid inspirere noen til å sette igang arbeidet med et slikt senter i Oslo?!

http://www.ryterdesign.ch/recycline/default.htm

http://www.barnehage.no/no/Nyheter/2011/Februar/Apner-kreativt-senter/

Dagskurs: Møt vinnerne av den Nasjonale Barnehageprisen 2010

By ann-hege, February 28, 2011 4:58 pm

Kunst og kultur på sitt beste

Møt vinnerne av Den nasjonale barnehageprisen 2010  For tredje år er det kåret fem verdige vinnere av Den nasjonale barnehageprisen for kunst og kultur (Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen). Variasjonen er stor i tema og vinkling: Sirkus, Norges riksvåpen, Musikkorps, skulpturpark og møte med profesjonelle kunstnere kan nevnes. For at andre barnehager skal kunne lære av erfaringene fra de fem barnehagene arrangeres det en dagskonferanse i Oslo 5. april der alle de fem prosjektene vil bli presentert. Her ser du noen av juryens kommentarer til de fem vinnerne:

Se program her

Formskaperne

By ann-hege, September 28, 2010 3:55 pm

Formskaperne er en ny blogg etablert  av studenter og lærer ved Forming fordypning ved førskolelærerutdanningen på Høgskolen i Oslo. Bloggen skal være et felles dokumentasjonsverktøy for studenter og lærere knyttet til fordypningen.  Målet er at den kan utvikles til en idébank og læringsressurs for  formingsstudenter ved førskolelæreutdanninger og for personalet i barnehager. Vi håper i fellesskap å løfte fram spennende muligheter i formingsfaget og bidra til å utvide det skapende arbeidet med materialer i barnehagen.

UNDRING 4 ÅR

By ann-hege, May 31, 2010 2:29 pm

Rikskonsertene inviterer til fagseminar i Grimstad 24. og 25. august. Se Program .  Som en av Rikskonsertenes samarbeidspartnerer er nettverkets medlemmer invitert til denne fagsamlingen. Påmeldingsfrist 15. juni til hilde.drange@rikskonsertene.no.

Regieksamen

By ann-hege, May 27, 2010 2:41 pm

Angela Rieck har avlagt eksamen i regi ved avdeling for estetiske fag (EST) ved Høgskolen i Oslo. Resultatet ble en teaterforestilling for barn i alderen tre til fem år. Angela Rieck er dramapedagog (Thorshovgata barnehage) med mellomfag i teater for barn. I sin avgangseksamen ønsket hun å samarbeide med skuespillere med et forhold til barn og valgte å inngå et samarbeid med Høgskolelektor Knut Kristensen og tre førskolelærerstudenter med fordypning drama ved førskolelærerutdanningen på HIO.

Les mer om dette spennende eksamensprosjektet her.

Førskolelærerstudentenes barnekulturfestival

By ann-hege, May 26, 2010 12:51 pm

Denne våren arrangerte studenter ved estetisk linje på førskolelærerutdanningen, Høgskolen i Oslo sin første barnekulturfestival. I løpet av to festivaldager var over 200 barn innom HiO for å se på installasjoner, dramastykker og musikkstykker laget av studentene.  Se bilder fra festivalen her.

Teaterfestival i Etterstad barnehage

By ann-hege, May 19, 2010 2:37 pm

27.mai – 2. juni arrangeres den årlige teaterfestivalen i Etterstad barnehage. Dette er en gyllen anledning ti å oppleve kunst og kulturformidling i barnehagen. Se program

BESTILLING:
Stine, Selma og Unni tar i mot bestillinger til
forestillingene fra torsdag 20. mai
På tlf: 23431480 og 23431481

Panorama Theme by Themocracy