Category: Uncategorized

Nettverksseminar 3. juni

By ann-hege, May 18, 2010 10:54 am

Minner om nytt seminar i nettverket torsdag 3. juni kl. 10.00-15.30. Denne gangen skal vi være hos Rikskonsertene i Nydalen. Se PROGRAM

Påmelding på mail: annhegelorvik.waterhouse@lui.hio.no

Kunstutstilling i Lille Bislet studentbarnehage

By ann-hege, April 28, 2010 11:08 pm

I dag 28. april har det vært kunstutstilling i Lille Bislet studentbarnehage. Stolte barn, ansatte og foreldre fikk se noe av det barna på de ulike avdelingene har arbeidet med  gjennom vinteren. Barnas arbeider var til salgs og pengene går til jordskjelvrammede på Haiti. Slike markeringer er viktige i barnehagen både for å anerkjenne barnas estetiske uttrykk, samt skape gode møter mellom foreldre, barn og ansatte.

Intervju med Maybritt Jensen høgskolelektor og 1. lektorstipendiat ved Høgskolen i Oslo

By ann-hege, April 21, 2010 1:40 pm

Maybritt Jensen er intervjuet i forhold til sitt 1. lektorprosjekt “Kroppslig dialog i scenekunst for små barn”.

Les intervjuet her.

Program for Dialogseminar 1. desember

By ann-hege, November 20, 2009 1:40 pm

Tid: Tirsdag 1. desember kl 10.00-15.00.

Sted: Høgskolen i Oslo, Falbesgate 5 rom C363

10.00 Informasjon om dagen

10.10-10.40 “Is…stallasjon”. Fremlegg av Dorthe Haugli, Ann-Sofie Blad og Stine Rugstad studenter ved fordypning Spillerom, Førskolelærerutdanninga.

10.40- 11.10 “Stol på meg” ved Cathrine Lorange kurator formidling ved Nasjonalmuseet. Presentasjon av formidlingsprosjekt ved Kunstindustrimuseet  i samarbeid med Davinas Barnehage

11.10-12.00 Ragnhild Bøhle, Rikskonsertene presenterer: “KOM-UNDRING!” et prosjekt i samarbeid med Norsk kulturskoleråd, ( barnehager i Sør og Nord-Trøndelag og Rikskonserten

12.00-12.45 Lunsj (ta med matpakke eller kjøp lunsj i kantina)

12.45-13.45  ” Kunst i hverdagen, er det mulig?” Ved Stine Måreng, Etterstad barnehage og Gøril Bjarg, Lakkegården barnehage.

13.45 -14.15  Rapport fra konferansen ”Børnekultur der dur – nu og i framtiden” Ved Maybritt Jensen og Ann-Hege Lorvik Waterhouse

14.15……. SUMMING – mot nye prosjekter og samarbeid.

installasjon

fra “Is…stallasjon” et prosjekt Dorthe Haugli, Ann-Sofie Blad og Stine Rugstad

Dialogseminar 1. desember

By ann-hege, November 3, 2009 12:05 am

Det avlyste seminaret arrangeres 1. desember 10.00-15.00 på Høgskolen i Oslo. Nærmer opplysning om program og sted kommer. Sett av dagen.

Vel møtt!

Avlyst!

By ann-hege, October 28, 2009 12:02 pm

På grunn av sykdom må Dialogseminaret torsdag 29.oktober avlyses. Beklager dette.

Bok om sirkus i barnehage og skole

By ann-hege, August 28, 2009 10:30 am

Kroppen i lek og læring tar for seg barns kroppslige lek og relaterer den til sirkussjangeren. Forfatterne viser hvordan sirkuslek kan brukes som et pedagogisk verktøy i skole og barnehage, og inspirerer til nye måter å utfordre barns fysiske lek på. I tverrfaglig prosjektarbeid er sirkus en egnet ramme for å ivareta barns egen lekekultur og kroppslige væremåte.

Bokens første del drøfter ulike teorier om kropp og barns kroppslige og estetiske uttrykk i lek. Den andre delen er en praktisk gjennomgang av ulike øvelser og aktiviteter. Boken gir også inspirasjon til oppbygging av ulike sirkusnumre og hvordan en kan lage og bruke enkelt utstyr i denne sammenheng, og forfatterne gir eksempler på hvordan ulike fag kan trekkes inn i et slikt tverrfaglig prosjekt. De viser også hvordan førskolelærere og lærere kan jobbe pedagogisk med imp-lementering av den nye rammeplanen for barnehagen og skolens kunnskapsløft.

Maybritt Jensen og Heid Osnes er begge høgskolelektorer ved Høgskolen i Oslo, avdeling for førskolelærerutdanning. Jensen underviser i drama, og Osnes underviser i fysisk fostring.

Boken er utgitt på Fabokforlaget

Den kulturelle bæremeisen

By ann-hege, June 8, 2009 1:18 pm

DKB

“Kunstformidlingsprosjekt for små barn ble satt i gang i Bergen kommune høsten 2006. Prosjektet er nå inne i sitt siste år. Satsingen har vært preget av kvalitet, og hensynet til kunsten har stått sentralt. Den Kulturelle Bæremeisen (DKB) har som prosjekt kontinuerlig lagt til rette for at barn under grunnskolealder utfordres i forhold til det profesjonelle kunstlivet, og at det tas vare på deres skapende evner og talenter. Fokus på didaktisk planlegging er stort. Utviklingen skjer i samspillet mellom produkt og prosess”.

Biblioteksvar

By ann-hege, March 17, 2009 11:59 am

Dette er en netttjeneste mange kan ha bruk for. Sjekk siden.

  • “Biblioteksvar er en digital referansetjeneste der man kan komme i kontakt med en bibliotekar gjennom chat, SMS eller E-post/vevskjema. Det er ikke lenger nødvendig å gå til det fysiske biblioteket for å få hjelp og veiledning, og tjenesten kommer i tillegg til telefon, faks og det fysiske bibliotek.” (info fra nettsiden)

Earth Hour 2009 – tegnekampanje

By ann-hege, March 7, 2009 8:39 pm

I forbindelse med klimakampanjen Earth Hour 2009, inviterer Deichmanske bibliotek alle barn i Oslos barnehager til å tegne en tegning om å ta vare på miljøet.

Invitasjon til tegnekampanje

Panorama Theme by Themocracy