Category: Seminarer

Dialogseminar 8. april

By ann-hege, March 17, 2010 1:57 am

Dette er seminar nummer 10 i rekka. Denne gangen skal seminaret holdes i Kunstindustrimuseets storsal. Tema for samlingen er “MARIMEKKO -  til inspirasjon for barn og voksen” . I løpet av dette seminaret vil det bli omvisning, workshop, prosjektframlegg og forelesning. For mer informasjon les  program.

Dans i barnehagen

By ann-hege, February 15, 2010 3:27 pm

Torsdag 11. februar arrangerte nettverket sitt niende dialogseminar og tema denne gang var “Dans i barnehagen”. Seminaret ble arrangert hos “Rom for Dans” som er nytt medlem i nettverket. Vi fikk et innblikk  “Rom for dans” sin virksomhet og stiftet bekjentskap med Skolen for samtidsdans. Camilla Myhre og Caroline Wahlstrøm Nesse gav oss også en praktisk innsikt i deres dansefilosofi gjennom at alle deltagere tok del i en dansesekvens med fokus på “fraskyv”.

Vi ble presentert for ulike prosjekter de arbeider med og barnhagene ble invitert inn i et nytt prosjekt som de setter i gang i løpet av året. Les mer på nettsiden til Rom for Dans.

Førskolelærer Heidi Dahl presenterte sin Bacheloroppgave (fra Høgskolen i Oslo avd. LUI) hvor hun har fulgt produksjonen av babyoperaen “Korall Koral”. Oppgaven kan leses her.

Program for Dialogseminar torsdag 11. februar

By ann-hege, February 1, 2010 3:48 pm

Tid: Torsdag 11. februar kl 10.00-15.00.

Sted: Rom for Dans Marstrandgata 8 0566 Oslo

09.45 – 10.00 Kaffe og frukt

10.00 – 12.00 Rom for Dans (vårt nyeste nettverksmedlem) Caroline Wahlstrøm Nesse og Camilla Myhre presenterer institusjonens visjoner, virksomhet og rom. Formålet med Rom for Dans er å skape et møtested for arbeid med dansekunst for profesjonelle dansekunstnere, studenter, barn, unge og voksne

12.00-12.45 Lunsj (ta med matpakke )

12.45-13.15  Kulturparken barnehage ved Kristin Nyberg informerer om sitt arbeid med Comeniusprosjektet. Barnehagen har nylig hatt besøk av de andre deltagerne i prosjektet.

13.15 -13.45  Heidi Dahl informerer om sitt bachelorarbeid knyttet til forstillingen Korall Koral

13.45-14.00 Pause med kaffe og frukt

14.00-15.00 Hva kan dans være i barnehagen? Presentasjon og diskusjon av nytt prosjekt ved Rom for Dans

Vårens seminardatoer er klare

By ann-hege, January 15, 2010 2:07 pm

Det blir seminar den 11. februar, 8. april  og 3. juni.

Program for Dialogseminar 29. oktober

By ann-hege, October 26, 2009 4:35 pm

“Rapporter fra konferanser, seminarer og prosjekter”

Velkommen til det åttende seminaret i nettverket. Seminaret finner sted torsdag 29. Oktober fra kl 10.00-15.00 på Høgskolen i Oslo, Pilestredet 50 rom G 233.

PROGRAM FOR DAGEN

10.00-10.10 Informasjon om dagens program.

10.10-11.00 Rapport fra konferansen ”Børnekultur der dur – nu og i framtiden” Ved Maybritt Jensen og Ann-Hege Lorvik Waterhouse

11.00-12.00 Scott Rogers informerer om Rikskonsertenes fagsamling og KOM-prosjektet med barnehagene i Trøndelag

12.00-12.45 Lunsj

12.45-13.10 Kristin Nyberg Kulturparken barnehage informerer om barnehagens deltagelse i et internasjonalt Comenius-prosjekt i regi av EU

13.10-14.10 ” Kunst i hverdagen, er det mulig?” Ved Stine Måreng, Etterstad barnehage og Gøril Bjarg, Lakkegården barnehage.

14.10-15.00 Myldring og oppsummering

Vel møtt:-)

Nettverkssamling 29. oktober

By ann-hege, September 7, 2009 3:57 pm

Neste nettverkssamling arrangeres på Høgskolen i Oslo torsdag den 29. oktober 1000-1500. Program for dagen legges ut senere. Deltagere i nettverket inviteres til å sende inn forlag til innhold, samt delta med bidra på samlingen. Ta kontakt med Ann-Hege på mail.

Program Dialogseminar 30. april

comments Comments Off
By ann-hege, April 16, 2009 9:30 pm

Seminaret arrangeres på Høgskolen i Oslo, Pilestredet 52, rom: F211. Tidsramme for dagen er 0945-1500

0945-1000 Kaffe

1000-1200 Presentasjon av prosjekter i nettverket. Kommentarer og spørsmål til presentasjonene.

1200-1245 Smørelunsj

1245-1345 Min barnebokanbefaling: Hver seminardeltager tar med seg en barnebok de vil anbefale andre å bruke sammen med barn. Hva er det ved boka som berører deg? Hvilke estetiske kvaliteter har boka? Hvilke prosesser kan boka sette i gang i en barnegruppe? Hva har den gjort med deg? Boka som kunst og kulturuttrykk. Boka som impuls for skapende arbeid i barnehagen. Vi skal jobbe med dette i grupper.

1345-1445 Kaffe og idèmyldring (med tanke på flere samarbeidsprosjekter)

1445-1500 Oppsummering og info om konferansen 4. juni.

Program for seminar 6

By ann-hege, February 10, 2009 5:29 pm

“Idèmyldring, dokumentasjon og formidling av prosjekt”

Velkommen til det sjette seminaret i nettverket. Seminaret finner sted torsdag 26. Februar fra kl
10.00-15.00 i Etterstad barnehage Etterstadsletta 45, 0660 Oslo.

PROGRAM FOR DAGEN
• 09.45 Kaffe og frukt
• 10.00-10.10 Informasjon om dagens program.
• 10.10-10.30 Dokumentasjon og formidling ved Ann-Hege
• 10.30-11.00 Om prosjekt – planlegging, organisering og gjennomføring ved Maybritt.
• 11.00-12.00 Presentasjon av Etterstad barnehage. Historie, pedagogisk profil og omvisning.
• 12.00-13.00 Lunsj
• 13.00-14.30 Workshop – utvikling av prosjektideer for samarbeid mellom aktører i nettverket.
• 14.30-15.00 Oppsummering av dagen, og drøfting av tema for nytt seminar 30. april.
Vi ønsker også at dere har med forslag til tema for framtidige seminarer og forslag til personer
og institusjoner som bør inviteres med i nettverket. NB! Husk erfaringskonferansen 4. juni.

Innspill til innhold. Gi beskjed om du kommer eller ikke til
annhegelorvik.waterhouse@lui.hio.no innen fredag 20. februar.

VELKOMMEN TIL SEMINAR
Hilsen Ann-Hege


Glimt fra Seminar 5

By ann-hege, November 20, 2008 10:40 am

Det femte seminaret fant sted på Deichmanske bibliotek den 13. november. Tema for dagen var “Hvorfor er det viktig med kunst- og kulturformidling i barnehagen? – De gode eksempler”.

Ann-Hege L. Waterhouse holdt et innlegg hvor hun redegjorde kunst- og kulturformidlingsdimensjonen i rammeplan, barnehageloven og FNs barnekonvensjon.  Hvilke forpliktelser stiller dette til barnehage, utdanningsinstitusjoner og kunst- og kulturinstitusjoner? Etter innlegget ble det diskutert rundt temaet i grupper.

May Edel Bratås pedagogisk leder i Etterstad barnehage holdt et framlegg der hun presenterte prosessen rundt et storylineprosjekt de har gjennomført i barnehagen.

Siv Rutgerson Kunstpedagog i Torshovgata barnehage viste gjennom visuell dokumentasjon hvordan hun har jobbet med kunstverk og kunstopplevelser som inspirasjon for barns egne kunstuttrykk.

SÅ fikk vi en flott presentasjon av Deicmanske bibliotek (hovedbiblioteket) med omvisning og redegjørelse for deres formidlingsstrategier knyttet til barn og unge. Vi fikk se hvilke muligheter som finnes for barnehager som ønsker å bruke bibliotekt. Mange forbinder nok biblioteket med bøker, men her er det mye mer. I tillegg kan man låne musikk, noter, leie kinosal, utforske en digitaliserte barnebok som er tilgjengelig på stasjonære pc-er i barne- og ungdomsavdelingen eller snakke med en kompetent bibliotekar. Det arrangerers også fortellerstunder, utstillinger og andre arrangemanger i tilknyttning til barne- og ungdomsavdelingen. Besøk “Barne og ungdomssiden” .

“Eventyrveggen”, keramikkrelieff av Tulla Blomberg Ranslet som henger i bibliotekets “småbarnsavdelingen.

Tid og sted for seminarer våren 2009

By ann-hege, November 19, 2008 7:34 am

Seminar 6 finner sted torsdag 26. februar i Etterstad barnehage. Tidsrammen er 1000-1500. Tema på denne samlingen er “Dokumentasjon og formidling av prosjekt”. Vi skal også ha en workshop for utvikling av prosjektideer for samarbeid mellom aktører i nettverket.

Seminar 7 arrangeres på Høgskolen i Oslo torsdag 30. april. Tidsrammen er 1000-1500.

Panorama Theme by Themocracy