Category: Inspirasjon

Skivik barnehage blogger om sin kunst- og kultursatsing!

By ann-hege, February 15, 2010 2:05 pm

“Vi ser at å starte et målrettet kunstprosjekt mer på barnas premisser, fanger interessen til både voksne og barn i større grad enn før”, Skivik barnehage.

Skivik barnehage i Bodø kontaktet høsten 2009 Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen i kjølvannet av Den nasjonale barnehageprisen som senteret for tredje år arrangerer. Barnehagen hadde mottatt postkortet som reklamerer for prisen, og fikk her ideen om å fordype seg mer i fagområdene kunst, kultur og kreativitet gjennom ulike prosjekter som skal ende opp i en utstilling sommeren 2010. Barnehagen har tidligere jobbet med kunst- og kultur, men ønsket etter å ha lest om vinnerprosjektene for barnehageprisen 2008 og satse mer helhetlig og planmessig på dette feltet. Barnehagen ønsker også å inkludere deres allerede igangsatte satsning på temaet entreprenørskap i barnehagen med kunst og kulturarbeid. Målet er å søke på årets Nasjonale barnehagepris etter at prosjektet er gjennomført!

Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen har på bakgrunn av dette inngått et samarbeid med Skivik Barnehage hvor barnehagen gjennom regelmessig rapportering og blogging forteller om utviklingen, erfaringer og utfordringer rundt det å jobbe med kunst, kultur og entreprenørskap. Vi ved senteret håper at formidlingen av dette arbeidet kan være interessant og spennende for andre barnehager å følge og kommentere utover våren!

Bloggen finner du på senterets hjemmeside på toppmenyen under  “Skivik Barnege”.

Barnehageprisen for kunst og kultur 2009

By ann-hege, November 25, 2009 1:23 pm

Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen har ansvaret for barnehageprisen for kunst og kultur som er en årlig begivenhet og en av senterets kjerneoppgaver knyttet til strategiplanen Skapende læring.

Barnehageprisen 2009 er nå gjennomført og juryen har offentliggjort årets vinnere. De fem barnehagene som er valgt ut, utmerker seg med fremragende arbeid innenfor kunst, kultur og kreativitet knyttet til små barn. Barna får oppleve mangfold og kvalitet med et personalet som brenner for å gi små barn store kunst- og kulturopplevelser i sin hverdag. Dette spenner fra prosjekter hvor lokalmiljø, kontakt med profesjonelle kunstnere, identitetsbygging, kulturopplevelser og ikke minst ;  barns medbestemmelse står i fokus. Vinnerne er:

Kirkebakken Kulturbarnehage: “Lokalkultur til små ranværinga” – Mo i Rana

Svartlamon kunst- og kulturbarnehage: “Monsterskjelett Mario” – Trondheim

Sandsli barnehage: “Hallo – din SKO!” – Bergen

Brøset barnehage: “Sjå, høyballan har på regnklær!” – Trondheim

Røkeberg Kultur- og Naturbarnehage: “Barn og kunst” – Vestfossen

Installasjoner på HIO

By ann-hege, October 9, 2009 1:36 pm

Studentene  på fordypning “Spillerom – kunstpedagogisk arbeid med barn” ved førskolelærerutdanningen på HiO (Høgskolen i Oslo) har laget tre fellesinstallasjoner i metall og tre. SVERM, KUBE og ROBOT. Se oppslag på HiO-nytt.

Foto som skapende virksomhet i barnehagen

By ann-hege, September 30, 2009 1:19 am

Dette er dokumentasjon fra et formingsprosjekt på en avdeling i Kulturparken barnehage hvor de har arbeidet med skapende virksomhet med inspirasjon fra Andy Warhol.  Avdelingen har vært preget av Warhol sine arbeider gjennom bilder og bøker. Barnegruppa har også besøkt en Warholutstilling som startpunkt for prosjektet. De ansatte har valgt å fokusere på noen arbeider og noen begreper i løpet av prosjektet. De mest sentrale begrepene har vært portrett, serie og variasjon. De har arbeidet med ulike uttrykksformer deriblant foto ved digital behandling av bilder og bildecollager.

Barna har selv tatt portrettbilde av alle barna på avdelingen. Bildene er bearbeidet digital med farge, duplisert og satt sammen til serier. Dette har barn og voksen gjort i fellesskap.

bildebearbeiding

Bearbeidingen har tatt tid da det er ganske ressurskrevende med slike en til en-situasjoner. Likevel er det en investering da slike situasjoner også genererer en genuin mulighet til å komme i dialog med barna på en annen måte enn når man er flere sammen. Det er også mye lettere å gi instruksjoner i slike situasjoner.

Fotocollage

kunstutstilling digital bildebehandling

Arbeidet fra portrettperioden ble printet opp og hengt opp som en installasjon i rommet. Barna har under hele prosjektperioden hatt tilgang til bøker og bildemateriell som viser Warhol sine arbeider.

warholinspirert

Bildene er printet ut i svart/hvit og barna har arbeidet med dette i forbindelse med et stort felles collagearbeid. De har også brukt bildene til å pynte påskens karsebokser.

fotocollage

felles fotocollage

Prosjektet har vart i ca 1/2 år. Barnegruppa har også arbeidet med skulptur og installasjoner i forbindelse med prosjektet.

Bunter på HIO

By ann-hege, September 7, 2009 4:03 pm

Se oppslag på HiO-nytt om studentprosjekt med kvister og bunter i fokus.

Foto: Maia Strand

Panorama Theme by Themocracy