Glimt fra Seminar 5

By ann-hege, November 20, 2008 10:40 am

Det femte seminaret fant sted på Deichmanske bibliotek den 13. november. Tema for dagen var “Hvorfor er det viktig med kunst- og kulturformidling i barnehagen? – De gode eksempler”.

Ann-Hege L. Waterhouse holdt et innlegg hvor hun redegjorde kunst- og kulturformidlingsdimensjonen i rammeplan, barnehageloven og FNs barnekonvensjon.  Hvilke forpliktelser stiller dette til barnehage, utdanningsinstitusjoner og kunst- og kulturinstitusjoner? Etter innlegget ble det diskutert rundt temaet i grupper.

May Edel Bratås pedagogisk leder i Etterstad barnehage holdt et framlegg der hun presenterte prosessen rundt et storylineprosjekt de har gjennomført i barnehagen.

Siv Rutgerson Kunstpedagog i Torshovgata barnehage viste gjennom visuell dokumentasjon hvordan hun har jobbet med kunstverk og kunstopplevelser som inspirasjon for barns egne kunstuttrykk.

SÅ fikk vi en flott presentasjon av Deicmanske bibliotek (hovedbiblioteket) med omvisning og redegjørelse for deres formidlingsstrategier knyttet til barn og unge. Vi fikk se hvilke muligheter som finnes for barnehager som ønsker å bruke bibliotekt. Mange forbinder nok biblioteket med bøker, men her er det mye mer. I tillegg kan man låne musikk, noter, leie kinosal, utforske en digitaliserte barnebok som er tilgjengelig på stasjonære pc-er i barne- og ungdomsavdelingen eller snakke med en kompetent bibliotekar. Det arrangerers også fortellerstunder, utstillinger og andre arrangemanger i tilknyttning til barne- og ungdomsavdelingen. Besøk “Barne og ungdomssiden” .

“Eventyrveggen”, keramikkrelieff av Tulla Blomberg Ranslet som henger i bibliotekets “småbarnsavdelingen.

Tid og sted for seminarer våren 2009

By ann-hege, November 19, 2008 7:34 am

Seminar 6 finner sted torsdag 26. februar i Etterstad barnehage. Tidsrammen er 1000-1500. Tema på denne samlingen er “Dokumentasjon og formidling av prosjekt”. Vi skal også ha en workshop for utvikling av prosjektideer for samarbeid mellom aktører i nettverket.

Seminar 7 arrangeres på Høgskolen i Oslo torsdag 30. april. Tidsrammen er 1000-1500.

Panorama Theme by Themocracy