Konferanse

By ann-hege, May 5, 2009 4:42 pm

BARN I DIALOG MED KUNST OG KULTUR I BARNEHAGEN

Erfaringskonferanse i regi av Høgskolen i Oslo og Nettverk for kunst i barnehagen
Vi inviterer til gratis dagskonferanse på Høgskolen i Oslo torsdag 4. juni kl. 09.00-16.00.
Tema for konferansen er kunst- og kulturmøter i barnehagen. Hva er kunst og kultur i dagens barnehage? Hvordan skape gode rammer for barns opplevelse og erfaring med kunst- og kulturuttrykk? Hvordan skape gode kunst- og kulturmøter med fokus på dialog og medvirkning?
På konferansen presenteres erfaringer fra forskning, pedagogisk utviklingsarbeid og kunstneriske prosesser i form av forelesninger, dokumentasjon og refleksjon, utstilling og konsert. Barns møter med kunst- og kulturuttrykk gjennom opplevelse, undring, erfaring og handling står i fokus. Konferansen vil på ulike måter belyse sentrale problemstillinger og fenomener knyttet til kunst- og kulturformidling i barnehagen.
Konferansen er i regi av Høgskolen i Oslo (HiO) avd. LUI og avd. SAM og Nettverk for Kunst i barnehagen. Nettverket er etablert som et forsknings- og utviklingsprosjekt ved Høgskolen i Oslo og er et samarbeid med en rekke barnehager og kunst- og kulturinstitusjoner i Oslo. Målet for nettverket er å skape gode rammer, strategier og metoder for tverrprofesjonelt samarbeid omkring kunst- og kulturformidling i barnehagen. Vi legger til grunn en vid forståelse av formidlingsbegrepet med vekt på dialog i møte med kunstneriske og kulturelle uttrykk gjennom opplevelse, undring, erfaring og skapende virksomhet med barn i sentrum.

Tid: torsdag 4. juni kl. 09.00-16.00.

Sted: Høgskolen i Oslo, Pilestredet 46. Athene.

Konferansen er gratis og det serveres kaffe og frukt.

PROGRAM

Panorama Theme by Themocracy