UNDRING 4 ÅR

By ann-hege, May 31, 2010 2:29 pm

Rikskonsertene inviterer til fagseminar i Grimstad 24. og 25. august. Se Program .  Som en av Rikskonsertenes samarbeidspartnerer er nettverkets medlemmer invitert til denne fagsamlingen. Påmeldingsfrist 15. juni til hilde.drange@rikskonsertene.no.

Regieksamen

By ann-hege, May 27, 2010 2:41 pm

Angela Rieck har avlagt eksamen i regi ved avdeling for estetiske fag (EST) ved Høgskolen i Oslo. Resultatet ble en teaterforestilling for barn i alderen tre til fem år. Angela Rieck er dramapedagog (Thorshovgata barnehage) med mellomfag i teater for barn. I sin avgangseksamen ønsket hun å samarbeide med skuespillere med et forhold til barn og valgte å inngå et samarbeid med Høgskolelektor Knut Kristensen og tre førskolelærerstudenter med fordypning drama ved førskolelærerutdanningen på HIO.

Les mer om dette spennende eksamensprosjektet her.

Førskolelærerstudentenes barnekulturfestival

By ann-hege, May 26, 2010 12:51 pm

Denne våren arrangerte studenter ved estetisk linje på førskolelærerutdanningen, Høgskolen i Oslo sin første barnekulturfestival. I løpet av to festivaldager var over 200 barn innom HiO for å se på installasjoner, dramastykker og musikkstykker laget av studentene.  Se bilder fra festivalen her.

Teaterfestival i Etterstad barnehage

By ann-hege, May 19, 2010 2:37 pm

27.mai – 2. juni arrangeres den årlige teaterfestivalen i Etterstad barnehage. Dette er en gyllen anledning ti å oppleve kunst og kulturformidling i barnehagen. Se program

BESTILLING:
Stine, Selma og Unni tar i mot bestillinger til
forestillingene fra torsdag 20. mai
På tlf: 23431480 og 23431481

Nettverksseminar 3. juni

By ann-hege, May 18, 2010 10:54 am

Minner om nytt seminar i nettverket torsdag 3. juni kl. 10.00-15.30. Denne gangen skal vi være hos Rikskonsertene i Nydalen. Se PROGRAM

Påmelding på mail: annhegelorvik.waterhouse@lui.hio.no

Panorama Theme by Themocracy