Spennende videreutdanning ved Høgskolen i Oslo

By ann-hege, August 18, 2010 9:50 am

Høsten 2010 starter Høgskolen i Oslo opp  videreutdanningen ” Pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen (PUB) – bruk av IKT og dokumentasjon i arbeidet med fagområdet ”Kunst, kultur og kreativitet” (30 stp)” . Videreutdanningen retter seg mot pedagogiske ledere og andre med ansvar for pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen. Studiet har som læringsmål å kvalifisere til å lede et utviklingsarbeid i egen barnehage og vil omhandle ledelse, planlegging og gjennomføring av et utviklingsarbeid, vurdering og dokumentasjon av utviklingsprosesser i barnehagen knyttet til fagområdet Kunst, kultur og kreativitet. Les mer her.

Panorama Theme by Themocracy