FAGSEMINAR

By ann-hege, October 18, 2010 2:17 pm

SEMINAR 12 “Forming i barnehagen ”

Velkommen til det tolvte seminaret i nettverket. Seminaret finner sted tirsdag 26. oktober fra kl 12.30-15.30 ved Høgskolen i Oslo, Pilestredet 52. Rom F 214

PROGRAM FOR DAGEN

12.30-12.45 Kaffe, frukt og introduksjon til dagens seminar

12.45-13.05 ”Om Street Art” av høgskolelektor Tona Gulpinar og Høgskolelektor Ann-Hege L. Waterhouse

13.10-13.40 Studentpresentasjoner av Street Art-prosjekter ved Forming fordypning.

13.40- 13.55 Pause

13.55 -14.10 ”ErnestoNeto til inspirasjon” ved høgskolelektor Tona Gulpinar og Høgskolelektor Ann-Hege L. Waterhouse.

14.10 – 14.30 Diskusjon om hvordan denne utstillingen kan brukes som utgangspunkt for skapende virksomhet i barnehagen med vekt på forming, men også i tverrfaglige kontekster.

14.30 – 15.15 ”Erfaringsdeling”. Gjennom samtaler i gruppe og plenum om hva slags type formingsvirksomhet som foregår i de ulike barnehager og institusjoner denne høsten skal vi dele og inspirere hverandre. Ta med eksempler; – gjerne bilder, konkreter, planer osv.

15.15 – 15.30 Oppsummering og avslutning.

VELKOMMEN

Panorama Theme by Themocracy