Nytt nettverksmedlem med spennende prosjekt

By ann-hege, October 26, 2011 10:54 am

Nina Morvik har åpnet “Kreativt gjenbrukssenter i Salten”. Prosjektet er inspirert av Reggio Emilia. Remid senteret i Salten er det andre senteret i Norge. Fra før finnes et lignende senter i Tronheim.

ReMida Kreativt Gjensbrukssenter skal være:
Et sted hvor institusjoner og privatpersoner kan eksperimentere med overskuddsmateriell på stedet.

Et sted hvor barn, unge og gamle kan eksperimentere med materialer hvis formål ikke er definert på forhånd samt oppdage nye egenskaper, nye ting
og gjøre seg nye erfaringer.

Et sted hvor pedagoger, lærere og private kanhente inspirasjon og materialer til det daglige arbeidet og få ideér til alternative måter å lære på.

Et sted som skal fokusere på samarbeid og gode
relasjoner.

Et sted som involverer arbeidstrening, integrering
av innvandrere, pensjonister som ressurskunnskapsoverføring.

Et sted som arrangerer workshops, kurs og seminarer.

Det blir spennende å følge prosjektet og forhånpentligvis kan det inspirere og stimulerer til et lignende tiltak i Oslo også.

Leave a Reply

Panorama Theme by Themocracy