Nytt nettverksmedlem med spennende prosjekt

By ann-hege, April 28, 2011 3:01 pm

Nina Morvik har staret et gjenbrukssenter med inspirasjon fra Reggio Emilas og ReMida. Senteret har fått navnet: “Kreativt gjenbrukssenter i Salten”

“Vi satser på fremtiden, på de unge og en bærekraftig utvikling. De unge skal selv finne løsningen, gjøre erfaringer og være utforskere. Målet er å hente frem det iboende i mennesket via positiv veiliedning og vet at ting kan ta tid”. Les mer her

Senteret er det andre i sitt slag i Norge. Det første ble opprettet i Trondheim. På tide med et i Oslo også! Kanskje kan Nina Morvik sot arbeid inspirere noen til å sette igang arbeidet med et slikt senter i Oslo?!

http://www.ryterdesign.ch/recycline/default.htm

http://www.barnehage.no/no/Nyheter/2011/Februar/Apner-kreativt-senter/

One Response to “Nytt nettverksmedlem med spennende prosjekt”

  1. Linda-Marie says:

    Ja, Oslo trenger ett Remida!

Leave a Reply

Panorama Theme by Themocracy