Lærerseminar om arkitektur 24. mai

By ann-hege, May 20, 2011 8:38 am

Nasjonalmuseet – Arkitektur inviterer til seminar.

Med utgangspunkt i utstillingen “Spor. Norsk arkitektur 2005–2010” ser vi på arkitekturformidling
generelt og med et spesielt fokus på samtidsarkitektur.
Det blir en omvisning i utstillingen med vekt på ulike formidlingsstrategier.
Etter en byvandring fra Nasjonalmuseet- Arkitektur til Lærernes Hus møter vi arkitekten for
prosjektet Cathrine Vigander. Hun vil holde en presentasjon av sitt arbeid som arkitekt.
Workshop. Les mer her.

Oppmøte og registrering på Nasjonalmuseet – Arkitektur , Bankplassen 3, fra
klokken 9.30. Programmet som omfatter omvisning, foredrag med arkitekt og
workshop vil vare fra kl 10.00-16.00.
Begrenset antall plasser, påmelding skjer til stine.johansen@nasjonalmuseet.no .

Leave a Reply

Panorama Theme by Themocracy