KOM! UNDRING – Spredningskonferanse Røros hotell 26. – 28. oktober 2011

By ann-hege, September 15, 2011 6:31 pm

Kultur for de aller minste – Spredningskonferanse – Røros 27. – 28. okt 2011.

Norsk kulturskoleråd, Nasjonalt senter for kunst og kultur og Rikskonsertenes barnehage konsertordning/Nettverk for kunst i barnehagen inviterer til spredningskonferanse for ledere og lærere i landets kulturskoler og produsenter i Rikskonsertene med tematikken ”Den kulturelle barnehagesekken  -  når er det vår tur?”

Seminaret gjennomføres i forbindelse med siste samling i prosjektet KOM! Barnehage 27. – 28. oktober med mulighet for å delta allerede fra 26. oktober for de som ønsker det. Seminaret er lagt til verdensarvstedet Røros og Røros hotell. http://www.roroshotell.no/

Prosjektet KOM! (Kreativt Oppvekstmiljø) bistår kulturskolene i arbeidet med å utvikle seg til gode ressurssentra for å høyne og styrke kunstfaglig kompetanse hos de som skal jobbe med barn under skolepliktig alder både i barnehagene og i den kommunale kulturskolen. I første omgang har vi gjort dette i et tre-årig pilotprosjekt i Nord- og Sør-Trøndelag. På samlingens første dag (26.oktober) vil deltakerne i piloten få en avslutningsdel relatert til temaet ”Forenklingens kunst; regimodeller for arbeid med produksjon i barnehagen.”

Det er også anledning for andre enn pilotens deltakere å melde seg på dette.

De to andre dagene (27. – 28. oktober) ønsker vi å løfte frem visjonene og mulighetene for å etablere en ordning med en nasjonal ”Kulturell Barnehagesekk”. Vi ønsker derfor å invitere sentrale personer fra institusjoner/ordninger som allerede har jobbet målbevisst og godt med å løfte frem kunstfaglig arbeid i barnehagen, kulturskole og kommunen forøvrig for å høres deres erfaringer. Det vil også bli foredrag, workshops, kunstneriske opplevelser og praktisk aktivitet. Mange spennende kursholdere har bekreftet at de kommer. Se foreløpig program vedlagt – endelig program og informasjon om kursholdere sendes ut  i uke 40. På denne samlingen har vi også lagt opp til at vi skal ha en debatt – ala Skavlan J – der sentrale aktører blir intervjuet og deltar i debatten om den spennende utviklingen av den nasjonale kulturelle barnehagesekken.

Vi inviterer debattanter fra: Kunnskapsdepartementet, Kulturdepartementet,Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen – påtroppende leder Kirsti Saxi , Rikskonsertene – konsertsjef Scott Rogers, Sekretariatet for Den kulturelle skolesekken – sekretariatsleder Astrid Holen, Norsk Kulturskoleråd – direktør Inger Anne Westby, Nettverk for kunst i barnehagen – leder Ann Hege LorvikWaterhouse

Skribent, journalist og forfatter Anne Mari Svinsaas vil lede debatten som vil omhandle organisering/ innhold/ opplevelser i den kulturelle barnehagesekken og kulturskolens plass i det videre arbeidet med en ”kulturell barnehagesekk”.

Vi presiserer at ordningen med ”den kulturelle barnehagesekken” ikke er igangsatt enda. Hjertelig velkommen til flotte dager for dere som mener at kultur er viktig for også de aller minste!

Påmelding: post@kulturskoleradet.no el ragnhild.skille@kulturskoleradet.no

Påmeldingsfrist: 30. sept  2011

Pris:  Deltakelse på selve seminaret er gratis

Overnatting/opphold/hotell og reise dekkes av den enkelte deltaker/kulturskole/barnehage/organisasjon. Norsk kulturskoleråd er behjelpelig med å booke overnatting.

Leave a Reply

Panorama Theme by Themocracy