Pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen

By ann-hege, September 19, 2012 2:06 pm

Ved Høgskolen i Oslo og Akershus setter vi nå i gang en ny runde av videreutdanningsenheten PUB – pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen om bruk av IKT og dokumentasjon i arbeidet med fagområdet ”Kunst, kultur og kreativitet”. Målgruppen for studiet er pedagogiske ledere og andre med ansvar for pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen. http://www.hioa.no/Studier/LU/Evu/PUB/%28language%29/nor-NO

Nytt kurs settes i gang i løpet av høsten 2012.

Søknadsfrist er 15.10.2012

Leave a Reply

Panorama Theme by Themocracy