Digitalt fortalt

By ann-hege, March 22, 2010 8:38 pm

Sjekk denne nettressursen med digitale fortellinger knyttet til ulike kulturminner. Her kan du høre om ulike kulturminneopplevelser og dele egne minner digitalt. Siden er utviklet av ABM utvikling og har som mål at arkiv, bibliotek, museer, frivillige lag og foreninger og andre tar i bruk Digitalt fortalt. ABM-utvikling er ute etter ukjente, spennende, gripende, triste og morsomme historier knyttet til kulturminner. Digitalt fortalt er ABM-utviklings satsning i Kulturminneåret 2009. Vi håper tjenesten skal vokse seg til en stor fortellingsbase som viser bredden og variasjonen i begrepene kulturminner og kulturarv i mange år fremover.

Her er mye til inspirasjon og opplevelse.

One Response to “Digitalt fortalt”

Leave a Reply

Panorama Theme by Themocracy