Regieksamen

By ann-hege, May 27, 2010 2:41 pm

Angela Rieck har avlagt eksamen i regi ved avdeling for estetiske fag (EST) ved Høgskolen i Oslo. Resultatet ble en teaterforestilling for barn i alderen tre til fem år. Angela Rieck er dramapedagog (Thorshovgata barnehage) med mellomfag i teater for barn. I sin avgangseksamen ønsket hun å samarbeide med skuespillere med et forhold til barn og valgte å inngå et samarbeid med Høgskolelektor Knut Kristensen og tre førskolelærerstudenter med fordypning drama ved førskolelærerutdanningen på HIO.

Les mer om dette spennende eksamensprosjektet her.

Leave a Reply

Panorama Theme by Themocracy