UNDRING 4 ÅR

By ann-hege, May 31, 2010 2:29 pm

Rikskonsertene inviterer til fagseminar i Grimstad 24. og 25. august. Se Program .  Som en av Rikskonsertenes samarbeidspartnerer er nettverkets medlemmer invitert til denne fagsamlingen. Påmeldingsfrist 15. juni til hilde.drange@rikskonsertene.no.

Leave a Reply

Panorama Theme by Themocracy