Formskaperne

By ann-hege, September 28, 2010 3:55 pm

Formskaperne er en ny blogg etablert  av studenter og lærer ved Forming fordypning ved førskolelærerutdanningen på Høgskolen i Oslo. Bloggen skal være et felles dokumentasjonsverktøy for studenter og lærere knyttet til fordypningen.  Målet er at den kan utvikles til en idébank og læringsressurs for  formingsstudenter ved førskolelæreutdanninger og for personalet i barnehager. Vi håper i fellesskap å løfte fram spennende muligheter i formingsfaget og bidra til å utvide det skapende arbeidet med materialer i barnehagen.

Leave a Reply

Panorama Theme by Themocracy