Artikler

By ann-hege, November 12, 2008 10:13 am

“Om kunst- og kulturformidling i barnehagen”

Av Ann-Hege Lorvik Waterhouse. I denne artikkelen vises det til Rammeplanens formuleringer om kunst- og kulturformidling. Dette diskuteres i forhold til dialogbasert formidling og samarbeid mellom barnehager og kunst-og kulturinstitusjoner. Forfatteren tar også opp den ubevisste kunst- og kulturformidlingen i barnehagehverdagen. Det refereres også til prosjektet “Dialog kunst-og kulturformidling i barnehagen”.

“Små barns møter med kunstobjekter – kunstdidaktisk arbeid i barnehagen” av Ann-Hege Lorvik Waterhouse. Publisert i “Pedagogiske endringsprosesser” Artikkelsamling fra førstelektorprogrammet 2007-2009 Gerd Bjørke (red) HiO-rapport 2009 nr 17

Lek=drama=lek

Av Stine Måreng Enhetsleder i Etterstad Barnehage. For oss er dramapedagogikkens viktigste oppgave å stimulere barns spontane symbolske lek. Vi bruker dramafagets virkemidler i hverdagen for å styrke barnas lek.

Med musikk og forming på menyen

Av Kristin Nyberg pedagogisk leder i Kulturparken Barnehage. I Kulturparken barnehage fyller vi dagene med musikk og forming, og gleder oss over å skape noe sammen. Å ha et klart mål for det du skal holde på med er tilfredsstillende. Det er også godt å gjøre noe du liker, noe du føler deg trygg på. Da kan du dele dine kunnskaper og opplevelser med andre. Du kan være kreativ og uttrykke deg, inspirere og bli inspirert.

Blott til lyst?
Bacheloroppgave av Heidi Dahl ved Høgskolen i Oslo. Hva kan barnehagen lære av profesjonelle kunstneriske prosesser? Denne oppgaven belyser og redegjør for hvorfor det er mulig å formidle kunst til de yngste barna mellom 0-3 år. Overføringsverdien ligger i tanken om at kunst for de minste skal være ”blott til lyst”  -  ikke læringsorientert.

Barnekonserter og konserter for barn - Barnehagekonserter som fenomen. Av Scott Rogers musikkprodusent for Rikskonsertene, Buskerud fylkeskommune.

Hva er det vi snakker om? Er musikkopplevelser for førskolebarn annerledes enn for andre barn, eller voksne for den saks skyld? Er det viktig at vi setter oss inn i det? Hvorfor…..og hvorfor vet vi hvorfor?

Hvordan kan de eldste barnas møter med kunst i barnehagen og i det offentlige rom bidra til å øke barnas kreativitet, estetiske sans og livserfaring? – Forutsetninger og muligheter for kunstformidling i barnehagen.

Heidi­ Antonella Moreno. Bacheloroppgave, førskolelærerutdanningen, Høgskolen i Oslo 2009

Leave a Reply

Panorama Theme by Themocracy