Forprosjekt

By ann-hege, August 29, 2008 12:53 pm

Nettverket er et resultat av et forprosjekt gjennomført våren 2007. Gjennom en seminarrekke på tre seminarer med aktører fra førskolelærerutdanningen ved HiO, kunst- og kulturinstitusjoner og barnehagefeltet i Oslo har vi undersøkt om det er behov for et nettverk, og hvordan dette nettverkes skal fungere best mulig med mål om å endre praksis knyttet til kunst- og kulturformidling i barnehagen.

Initiativet til prosjektet er vokst fram av en økende interesse for og etterspørsel etter forskning og kompetanse knyttet til kunst og kulturformidling rettet mot barn. Prosjekter som ”Den kulturelle skolesekken”, ”Klangfugl” og ”Glitterbird” har løftet frem kunst- og kulturformidling som en viktig del av det pedagogiske tilbudet til barn i dagens samfunn. Ny rammeplan for barnehagen (2006) har også et tydelig fokus på kunst og kultur som viktige elementer i barnas hverdag. Hensikten med prosjektet er å utvikle gode strategier og modeller for kunst og kulturformidlingsprosesser i barnehagen.

rapport fase 1 dialog


Leave a Reply

Panorama Theme by Themocracy