Prosjekter

By ann-hege, September 3, 2008 8:29 am

Et av nettverkets viktigste mål er å etablere ulike prosjekter hvor en eller flere av nettverkets aktører er med. Dette er ulike prosjekter som omhandler kunst- og kulturformidling til målgruppen som er barn i alderen 0-6 år. Prosjektene må dokumenteres og erfaringer må deles med nettverket gjennom ulik dokumentasjon som presenteres gjennom nettstedet eller på nettverksseminarer. Prosjektene vil ha ulik karakter og omfang.

Det er også et mål å samle andre relevante utviklings- og forskningsprosjekter som omhandler kunst og kultur i relasjon til barn og barnehage på nettverkets nettsider.
Comments are closed

Panorama Theme by Themocracy