Dokumentasjonsmal

By ann-hege, February 24, 2009 9:13 pm

Når dere (nettverkets medlemmer) vil dokumentere og formidle prosjekter på nettstedet vårt

Sørg for at dere har institusjonens godkjennelse.

Sørg også for at personer på bilder og i filmer som er lett identifiserbare har gitt sitt samtykke til at materialet blir publisert på nettet.

Er det store dokumenter (mange sider tekst) kan dere kan selv lage word-filer med tekst og bilder dere sendere til meg. Jeg konverterer disse til pdf-filer før de blir lagt ut på siden. Er det korte tekster med evt. bilder, film, lyd som dere ønsker å formidle så send dette på mail til meg: annhegelorvik.waterhouse@lui.hio.no. Jeg publiserer da direkte på nettestedet.

Alle prosjekter som formidles på nettstedet skal ha en ingress. Lag en kort innledning hvor det fremgår hvem (institusjonsnavn) som deltar i prosjektet og hva prosjektet handler om. Skriv også noe om hvordan prosjektet er gjennomført og om ”resultatet”. Oppgi også en kontaktperson om noen ønsker å vite mer om prosjektet. Små og stor prosjekter er like velkomne. Det handler om å inspirere, motivere, dele og reflektere over barns, deres egne og andres bruk av kunst- og kulturuttrykk i samarbeid med barn.

Kulturparken barnehage


Leave a Reply

Panorama Theme by Themocracy