Det musiske og de minste barna– lekende samvær, musisk kommunikasjon

By ann-hege, June 4, 2009 11:59 pm

Målet for dette prosjektet er:
Å utvikle dokumentasjon av barns musiske uttrykk, deres invitasjoner til musisk kommunikasjon og hvordan de voksne rundt dem tar i mot og spiller med.
Å sette dette i sammenheng med barns medvirkning i et relasjonelt perspektiv
Å styrke samarbeidet mellom barnehagene, høgskolen og kunstinstitusjoner som driver med musikk for og med barn i alderen 0-3 år.

Fokuset på de minste barna blir stadig sterkere – både fordi bevisstheten rundt hvor viktig det er å få fornyet kunnskap og kompetanse om den aldersgruppen blir stadig større, og fordi det opprettes stadig flere småbarnsplasser i norske barnehager. Det fører igjen til at andelen av barn under 3 år i barnehagene øker.
Jeg er knyttet opp til forskningsgruppa Barnehageforskning ved HiO. Jeg er også knyttet til forskningsprosjektet Barns medvirkning i et relasjonelt perspektiv.

Selv om jeg som musiker vil legge mest vekt på musikken hos barna, er det umulig ikke å være tverrfaglig i forskning og utvikling på dette feltet. Barnets uttrykk er i seg selv tverrfaglig. Derav begrepet musisk, som rommer musikk, dans, drama, forming – eller lyd, bevegelse og formuttrykk. Denne tverrfaglige estetiske tenkningen har en relativt lang tradisjon i førskolelærerutdanningen ved HiO. Jeg ønsker å styrke og videreutvikle det tverrfaglige arbeidet i førskolelærerutdanningen slik vi bla ser det nedfelt i den nye estetiske linjen og på fordypningene Spillerom og Småbarnspedagogikk.

I Dialogprosjektet står nettverksbygging sentralt. Dette vil være med på å skape et bredere fagmiljø og en arena for kompetanseutvikling. Økt kontakt med praksisfeltet og kunst- og kulturinstitusjoner vil kunne øke kompetansefeltet i utdanningen-

Prosjektansvarlig og kontaktperson Kisti Ese

kirsti.ese@lui.hio.no

4 Responses to “Det musiske og de minste barna– lekende samvær, musisk kommunikasjon”

 1. Sylvi Hjertvik says:

  Hei
  Dette høres veldig spennende ut! Er prosjektet gjennomført, og finnes det noen tilgjengelig rapport?

 2. ann-hege says:

  Hei

  Prosjektet er ennå ikke gjennomført, men jeg håper det blir det. Uforutsette ting har dukket opp. Prosjektet er spennende. Kanskje du vet om noen andre som gjør noe innen det samme feltet?

 3. Nina Morvik says:

  Hei!
  Som Sylvi, min tidligere styrer sier, et spennende prosjekt. Jeg er i etablererfasen av et Kreativt gjenbrukssenter i Salten hvor fokuset er på barnet, dets muligheter, kompetanser og medvirkning. Jeg skal bl.a gjennomføre ulike typer workshops, bl.a med profesjonelle musikere i “samspill” med barn. Håper prosjektet vil bli gjennomført. Sylvi Hjertvik har jobbet aktivt med barn og musikk innen bhg verdenen :-) Det skjedde mye spennende i min tid i hennes bhg!
  Med vennlig hilsen
  Nina Morvik

 4. ann-hege says:

  Har du vært i kontakt med Musikeren Ole Hamre? Han har jobbet med spennende lyd/musikkprosjekter med ulike materialer. Har også jobbet med barn.
  Ann-Hege

Leave a Reply

Panorama Theme by Themocracy