Kunstneriske forstyrrelser med romlige og materielle for- og etterspill

By ann-hege, October 28, 2010 1:49 pm

Høgskolelektor Hege Hanson ved Høgskolen i Vestfold arbeider med dette prosjektet som er et  et delprosjekt under Høgskolen i Vestfold sitt NFR-finanisert forskningsprosjekt (Strategisk Høgskoleprogram) Barnehagens rom – materialitet, læring og meningsskaping. http://www.hive.no/forskningsprosjekter/prosjektet-barnehagens-rom-materialitet-laering-og-meningsskaping-article12613-1811.html

Den kunstneriske forstyrrelsen ble framkalt av den interaktive teaterforestillingen De Røde Skoene, for barn mellom 1 og 2 år. Seks barnehager i Tønsberg kommune, med hver sin barnegruppe på mellom 10 og 20 barn (1 – 2 år), 18 studenter på estetisk linje i førskolelærerutdanningen og hundrevis av sko m.m. deltok i eksperimenteringen med romlige og materielle iscenesettelser i forkant og etterkant av teateropplevelsen (i alt 6 dager). Nå har jeg 50 timer filmmateriale, hundrevis av bilder, logger og intervjunotater som skal gjennomgås og analyseres.
Hensikten med arbeidet er å skape sterke/estetiske materielle møtesteder som gir felles referanser for barna, og som skaper forbindelser mellom de felles opplevelsene de får, f.eks. gjennom en teaterforestilling. Jeg ønsker også å se på hvordan det romlige og materielle kan gi impulser til noe som kommer, og hvilken kapasitet de har i det å fastholde, gi muligheter for fordypning og videre utforskning.

Leave a Reply

Panorama Theme by Themocracy